Serdecznie zapraszamy do udziału w Sesji Naukowej, która odbędzie się podczas XXII Konferencji Alergia Astma Immunologia Kliniczna 2023.

Sesja naukowa dedykowana jest młodym lekarzom i badaczom, którzy są w trakcie rezydentury/specjalizacji lub szkoły doktorskiej. W trakcie sesji zaplanowano dwa panele: 

Zapraszamy do zgłaszania swoich doniesień w formie abstraktu (formatka do pobrania) oraz przesyłania formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 maja 2023 roku

Doniesienia naukowe będą przedstawiane w formie krótkiego wystąpienia lub posteru. O formie prezentacji doniesienia będzie decydował Komitet Naukowy Sesji a informacje o zakwalifikowaniu doniesień zostaną przesłane najpóźniej na 14 dni przed Konferencją.

Warunkiem zapisania oraz uczestniczenia w Sesji Naukowej jest posiadanie statusu uczestnika konferencji.

Biuro organizacyjne

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

ul. Pomorska 251 bud. C5, 92-213, Łódź
NIP: 728-216-20-35 KRS: 0000174693

Kontakt

ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

+48 42 675 73 80
konferencja@AAIK.onmicrosoft.com

© Copyright 2022
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne
All Rights Reserved