REJESTRACJA I OPŁATY

WARUNKI ZMIAN I REZYGNACJI

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data rejestracji.

Zmiany i anulacje w formie pisemnej przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Konferencji: Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, z siedzibą: ul. Pomorska 251, bud. C5, 92-213 Łódź, e-mail: konferencja@aaik.onmicrosoft.com. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30.04.2023 roku zostanie zwrócone 100% dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji do 15.05.2023 roku zostanie zwrócone 50 % dokonanej wpłaty. Po tym terminie zwrotów nie będzie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konferencji dostępne w Regulaminie.

Biuro organizacyjne

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

ul. Pomorska 251 bud. C5, 92-213, Łódź
NIP: 728-216-20-35 KRS: 0000174693

Kontakt

ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

+48 42 675 73 80
konferencja@AAIK.onmicrosoft.com

© Copyright 2022
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne
All Rights Reserved