AAIK 2022

dr hab. n med. Maciej Chałubiński, prof. UM

Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXI Konferencji AAIK 2022
Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii,
Katedra Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej

Od pierwszej konferencji Alergia Astma Immunologia Kliniczna, zorganizowanej przez prof. Marka L. Kowalskiego w 1996 roku, minęło już 25 lat. Był to okres systematycznej i konsekwentnej edukacji alergologicznej i immunologicznej lekarzy na najwyższym poziomie i o najwyższych standardach.

Podążając drogą wyznaczoną przez naszego Mistrza, pragniemy na tegorocznej Konferencji podejmować kwestie trudne, wątpliwe i niejednoznaczne, z którymi borykają się Państwo w codziennej praktyce. Chcemy przedyskutować nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, jakie w ostatnim czasie pojawiają się w portfolio naszych codziennych działań. Chcemy stworzyć klimat sprzyjający dyskusji, która pozwoli na wspólne wypracowanie rozwiązań i usprawnień dla najbardziej palących problemów w alergologii i immunologii, zarówno w aspekcie praktycznym, jak i systemowym, jakie dotykają nas i naszych pacjentów w chwili obecnej i będą dotykać w przyszłości.

dr hab. n med. Maciej Chałubiński, prof. UM, przewodniczący Komitetu Naukowego XXI Konferencji AAIK 2022

Program Konferencji obejmie przegląd najnowszej wiedzy w zakresie prewencji, diagnostyki i leczenia alergii i astmy. Zwrócimy uwagę na kwestie dotyczące: alergii w czasie pandemii COVID-19, nowego ujęcia immunopatologii chorób alergicznych w kontekście klinicznym i najnowocześniejszych metod diagnostyki alergii. Omówimy najnowsze sposoby terapii opartych o najnowocześniejsze leki, w szczególności dynamicznie rozwijające się terapie biologiczne, które współkreują rewolucję w alergologii. Swoje zaszczytne miejsce znajdą aspekty kliniczne dotyczące astmy ciężkiej i ciężkich postaci innych alergii, immunoterapii swoistej, alergii pokarmowych i alergii u dzieci. Nadwrażliwość na NLPZ, inne leki oraz szczepionki p-COVID-19 będą tematami szczególnego zainteresowania. Jak co roku, sesje wykładowe i spotkania w formacie „Gorący temat”, warsztaty, a także dyskusje okrągłego stołu pozwolą lekarzom w sposób atrakcyjny uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.

Wracamy do stacjonarnej formy organizacji konferencji i po raz kolejny spotkamy się w przestrzeniach Hotelu AMBASADOR PREMIUM.

Pragnę Państwa zapewnić, iż duch prof. Marka Kowalskiego, jego wizja i koncepcja, sposób organizacji wydarzenia, ujęcie kwestii problemowych, jak również uwzględnienie potrzeb Państwa – uczestników Konferencji, będzie przyświecać zarówno mnie, jako jej Przewodniczącemu, jak również całemu Komitetowi Organizacyjnemu!

Serdecznie zapraszam!

PROGRAM XXI KONFERNECJI AAIK 2022

PATRONAT HONOROWY
JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dra hab. n. med. Radzisława Kordka

PATRONAT
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

PATRONAT
Prezydenta Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
Prof. dr hab. n. med. Marek Jutel


PLATYNOWY PARTNER


ZŁOTY PARTNER


PARTNERZY


WYSTAWCY


PARTNERZY MEDIALNI


Blog na WordPress.com.